Solidarność to znaczy razem

Chwastek Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 10 listopada 1945 r. w Miłocicach; zm. 19 stycznia 2011 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną (1964).

Kierowca-mechanik w PPT PKS Kraków od 1966 r.; w l. 1990-1995 pracownik Sekcji ds. Bezrobocia ZRM oraz pełnomocnik ds. interwencji ZRM.

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodniczący KZ "S" w PKS w Krakowie; w 1980 r. zaangażował się w akcję nakłaniania członków komitetów założycielskich do usunięcia ze składu zarządu MKZ Kraków A. Borzęckiego, M. Sierotwińskiej, J. Okarmusa i J. Lassoty pod zarzutem rzekomej przynależności do KPN i działania na szkodę "S"; współtwórca Regionalnej Sekcji Transportu NSZZ "S" (wrzesień 1981 r.); członek Tymczasowego Prezydium Sekcji.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" PPT PKS Kraków: przewodniczący (1980-1981, 1989-2011); delegat na WZD RM (1990-2002); członek ZRM (1992-1995); Komisja Koordynacyjna PPKS w Regionie Małopolskim: członek (1989-1990), przewodniczący (1990-2011); Sekcja Krajowa Pracowników PKS "S": wiceprzewodniczący (1990-1995); przewodniczący (1995-2010).

Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Solidarni Solidarnym (1992); założyciel Stowarzyszenia Funduszu Pomocy Bezrobotnym.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31