Solidarność to znaczy razem

Cichy Krystyna

Informacja z listy Aresztowani

(1940), pracownik HiL, aresztowana 31 VIII - 25 IX 1982.