Solidarność to znaczy razem

Czajowski Edward Stanisław

Informacja z listy Internowani

ekonomista, pracownik "Telekom-Telos", członek NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 284, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.01.1982.