Solidarność to znaczy razem

Czechowski Adam

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Adam CZECHOWSKI (ur.15.08.1948), technik-mechanik w Stalowni Huty im. Lenina.

Jeden z pierwszych uczestników, strajków i protestów w HiL w sierpniu i wrześniu 1980 r. Członek Zarządu Komisji Robotniczej Hutników (1980).

Uczestniczył aktywnie w strajku po wprowadzeniu stanu wojennego (13-16.12.1981). Internowany 13 V 1982 - 23 VII 1982.

Członek podziemnych struktur TKRH.


Informacja z listy Internowani

technik-mechanik w Hucie im. Lenina, internowany 13.05.1982 - decyzja nr 447, Załęże, Kielce, zwolniony 23.07.1982.