Solidarność to znaczy razem

Dąbrowski Józef

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 9 marca 1949 r. w Mińsku Mazowieckim.

Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej (1972).

W trakcie studiów brał udział w strajkach studenckich w 1968 r.

Od 1973 r. zatrudniony w PKP w Centrali PDOKP; zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych PDOKP (1990-1992), zastępca dyrektora generalnego PKP (1992-1994); następnie pracował jako specjalista ds. przejść granicznych w PDOKP; od listopada 2001 r. do października 2002 r. członek zarządu PKP InterCity, od 2005 r. rzecznik praw klienta, a następnie dyrektor ds. produktów specjalnych spółki PKP Przewozy Regionalne.

W NSZZ "S" od 1980 r.

26 września 1980 r. został wybrany na przewodniczącego Rady Zakładowej ZZK, a 28 października 1980 r. na zebraniu delegatów wystąpił o jej rozwiązanie; w tym samym dniu odbyło się zebranie założycielskie NSZZ "S" CPDOKP, na którym został wybrany na przewodniczącego; w styczniu 1981 r. został przewodniczącym Rejonowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w Krakowie, a także członkiem Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy.

Brał udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów Kolejarzy NSZZ "S" we Wrocławiu w październiku 1981 r.

Internowany 19 grudnia 1981 r. w Nowym Wiśniczu i w ZK w Załężu; zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

Zaangażowany w działalność duszpasterstwa kolejarzy, organizował pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę.

Do czynnej pracy zawodowej powrócił w 1987 r.; w 1989 r. wybrany na przewodniczącego KZ NSZZ "S" stacji Kraków-Nowa Huta; w dn. 5 maja 1989 r. stanął na czele Tymczasowej Rejonowej Komisji Kolejarzy NSZZ "S" w Krakowie; w dn. 22 czerwca 1989 r. wybrany na przewodniczącego nowoutworzonej Tymczasowej Sekcji Kolejarzy, następnie przewodniczący OSK.

Działalność związkowa: KZ przy Centrali PDOKP: przewodniczący (1980), KZ Stacji Kraków Nowa Huta: przewodniczący (1989); Okręgowa Sekcja Kolejarzy: przewodniczący (1989-1990); Sekcja Krajowa Kolejarzy: przewodniczący (1989-1990); delegat na WZD OSK (1989-1992; 1995-1998).

W l. 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy AWS (przewodniczący Sejmowej Komisji Transportu i Łączności).

Członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, założyciel i przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich (1995).

Jeden z pomysłodawców wprowadzenia "Pociągu Papieskiego" na trasie Kraków - Wadowice.

Nagrodzony medalem "Za zasługi dla transportu", nagrodą im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - Ojca Rodziny (1999); w 2003 r. otrzymał godność Kawalera Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier mechanik w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, przewodniczący KZ NSZZ "S", internowany 19.12.1981 - decyzja nr 109, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29.04.1982.