Solidarność to znaczy razem

Dobrowolski Jerzy

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jerzy Dobrowolski, ur. 1.12.1965 w Łodzi. Ukończył LO w Opolu (1997).

Od 1981 roku zaangażowany w działalność antykomunistyczną. 13 grudnia 1981 przenosił ulotki o strajku z UJ do zajezdni MPK w Łagiewnikach. Razem z Maciejem Gawlikowskim dewastuje poświęconą PZPR konstrukcję przy Rondzie Mogilskim, zamalowuje mosiężną tablicę obok wejścia do KW PZPR.

Działa w kółkach samokształceniowych w I LO im. B. Nowodworskiego. 30.09.1982 zatrzymany przez ZOMO podczas walk ulicznych w Nowej Hucie. Pobity, pogryziony przez milicyjnego psa, stanął przed sądem dla nieletnich.

Od 02.04.1983 w KPN, udział i współorganizowanie demonstracji ulicznych, malowanie antykomunistycznych napisów, druk i kolportaż ulotek, podziemnych wydawnictw. Wraz z Maciejem Gawlikowskim wytwarzał kolce do opon, butelki zapalające, petardy hukowe.

Od 1983 r. uczestniczył w ratowaniu Kopca Józefa Piłsudskiego, uczestniczył i współorganizował (m.in. w Komendzie Marszu jako oboźny i komendant trasy) Marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

20.02.1986 r. aresztowany i przetrzymywany w areszcie śledczym za : "druk, kolportaż nielegalnych wydawnictw i podejmowanie działań mogących wywołać niepokój publiczny".

Delegowany w strukturach KPN do Torunia, pomaga przywrócić jawną działalność.

Prowadził w Krakowie kolportaż "SW". Dlatego był zarejestrowany m.in. w SOR "Ośmiornica".

1988 wspomagał strajk w Nowej Hucie. W tajnej drukarni ( wynajętym na własny użytek od Tomasza Hellnera mieszkaniu), codziennie razem z Maciejem Gawlikowskim redagują i drukują po kilkanaście tysięcy ulotek o bieżącej sytuacji na strajku pt."Komunikat Strajkowy". Codziennie świeże informacje. Drukarzy wspomaga ś.p. Ewa Gawlikowska (kontakt ze światem i prowiant) i Dariusz Piekło (informacje).

Od 1982 r. Jerzy Dobrowolski był wielokrotnie zatrzymywany, bity, relegowany ze szkoły, straszony bronią palną - m.in. w trakcie nieudanej próby zatrzymania przy liczeniu frekwencji wyborczej, gdzie na oczach kolegów z I LO, Jacka Torbicza i Rafała Pączka nie pozwolił się zatrzymać mimo użycia broni przez oficera sb.

W latach 1994-99 Jerzy Dobrowolski organizował pomoc humanitarną dla Czeczenii (był tam 4 razy w czasie wojny). Został honorowym obywatelem miejscowości Samaszki (za złamanie rosyjskiej, 10 miesięcznej blokady).. Był pełnomocnikiem Prezydenta Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa d.s. Braterstwa miast Kraków-Grozny. Był emisariuszem do Polski z dokumentami od Prezydenta Dżohara Dudajewa demaskującymi agenturalną działalność Federacji Rosyjskiej w Polsce. Dzięki temu udało się zneutralizować działającego w Krakowie rosyjskiego agenta Usmana Imajewa. Wraz z Mariuszem Kamińskim zaprosił do Polski Prezydenta Czeczenii Asłana Maschadowa. Wizyta, z honorami państwowymi doszła do skutku mimo gróźb Federacji Rosyjskiej, że zablokuje wstąpienie Polski do NATO. Honorowy Obywatel m. Samaszki, Czeczenia (1995), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolnośść" (201t5)

Od 16 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ośmiornica; 22 II 1989 - I 1990 w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.


Informacja z listy Strajk 88

Wydawnictwa strajkowe KPN, druk komunikatów strajkowych - KPN


Informacja z listy Aresztowani

(1965), pracownik Służby Zdrowia w Krakowie, aresztowany 20 II - 24 VI 1986.