Solidarność to znaczy razem

Dudek Józef

Informacja z listy Internowani

rolnik, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 82/81, zwolniony 21.12.1981.