Solidarność to znaczy razem

Dudek Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 grudnia 1949 r. w Gorlicach.

Absolwent ZSZ przy Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego "Glinik" w Gorlicach (1968).

W l. 1964-1984 i 1991-1998 spawacz FMiSW "Glinik" w Gorlicach (od 1973 r. FMWiG "Glinik"); w l. 1984-1991 spawacz w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gorlicach; w l. 1998-1999 spawacz w Polservice Sp. z o.o. w Warszawie; od 1999 r. na rencie; od 2009 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współorganizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" na Wydziale Konstrukcji Stalowych FMWiG "Glinik"; przewodniczący KW i członek KZ "S" w "Gliniku" (od lutego 1981 r.); kolporter niezależnych wydawnictw; wspierał strajkujących w Ratuszu w Nowym Sączu (styczeń 1981 r.); brał udział w wiecu ws. odwołania dyrektora zakładu (luty 1981 r.); uczestnik Białego Marszu w Krakowie (maj 1981 r.); w dn. 4 grudnia 1981 r. uczestniczył w poświęceniu sztandaru "S" FMWiG "Glinik".

Współorganizator strajku i wieców okupacyjnych w dn. 14-15 grudnia 1981 r.; od grudnia 1981 r. organizował podziemne struktury "S": zbierał składki na działalność związkową i organizował pomoc materialną i finansową dla internowanych i ich rodzin; kilkakrotnie przesłuchiwany i dwukrotnie zatrzymywany (pomiędzy grudniem 1981 r. a majem 1982 r.).

Zatrzymany 8 maja 1982 r.; 11 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, Uhercach i ponownie w Załężu; zwolniony 10 sierpnia 1982 r.

W l. 1982-1983 uczestnik spotkań opozycyjnych struktur w Haczewie; współzałożyciel i organizator wydawania "Wolnego Górnika" wraz ze St. Elmerem, M. Bugno, R. Stawiarskim, W. Woźniakiem, W. Muchą, T. Krokiem, R. Kosibą, D. Muchą, S. Jarkiem, B. Gurbą; organizator kolportażu m.in.: "Hutnika", "KOS", "Tygodnika Mazowsze", "Wolnego Górnika", "Janosika" i ulotek.

W dn. 7 marca 1984 r. ponownie zatrzymany, a 9 marca 1984 r. aresztowany; przetrzymywany w RUSW w Gorlicach i Grybowie, następnie w AŚ w Nowym Sączu i w Krośnie, gdzie prowadził w maju 1984 r. czterodniową głodówkę; w tym czasie jego żonie grożono odebraniem dzieci; zwolniony z AŚ w Nowym Sączu 26 lipca 1984 r.; wcześniej - 8 czerwca 1984 r. został zwolniony z pracy; pozostawał bez zatrudnienia przez cztery miesiące; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W l. 1982-1989 uczestnik mszy św. w Krakowie-Mistrzejowicach; w l. 1984-1989 współorganizator mszy św. za Ojczyznę w Gorlicach; w l. 1985-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gorlicach.

Działalność związkowa: KW "S" na Wydziale Konstrukcji Stalowych: przewodniczący (1980-1981, 1991-1995); KZ "S" FMWiG "Glinik": członek KZ (1991-1998), wiceprzewodniczący KR (2006-nadal); od 1999 r. w Komisji Emerytów i Rencistów przy KM "S" FMWiG "Glinik": wiceprzewodniczący (2002-nadal); Sekcja Regionalna Emerytów i Rencistów "S": członek Rady (2010-nadal).

W l. 1980-1984 działacz GKS "Glinik" Gorlice.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Zasłużony dla NSZZ "Solidarności" Region Małopolska (2000) oraz medalem "Niezłomnym w słowie" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

spawacz, pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", członek NSZZ "S", zatrzymany 07.05.1982, internowany 11.05.1982 - decyzja nr 77/82, Załęże, Uherce, zwolniony 10.08.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik FMWiG "Glinik" w Gorlicach, aresztowany 9 III - 25 VII 1984.