Solidarność to znaczy razem

Dyląg Edward

Informacja z listy Internowani

internowany po strajku w Kopalni Soli w Bochni internowany 14.12.1981 - decyzja 74/81, zwolniony 20.12.1981.