Solidarność to znaczy razem

Dyląg Mieczysław

Informacja z listy Internowani

pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", członek Prezydium KZ NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 12/ 81, Załęże, zwolniony 22.03.1982.