Solidarność to znaczy razem

Dziewulski Lech

Informacja z listy Internowani

plastyk, etatowy pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 15.05.1982 - decyzja 443, Załęże, Kielce, Łupków (od 26.05.1982), zwolniony 15.10.1982.