Solidarność to znaczy razem

Figiel Tadeusz

Informacja z listy Internowani

inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 174/81, Załęże, zwolniony 12.07.1982.