Solidarność to znaczy razem

Fijak Zbigniew

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 14 listopada 1953 r. w Krakowie.

Absolwent etnografii UJ (1977).

W l. 1977-1990 pracownik naukowy w Katedrze Etnografii Słowian UJ; w l. 1990-1998 kierownik w Kancelarii Senatu RP i Sejmu RP, dyrektor biur parlamentarnych (w l. 19911995 dyrektor Biura Parlamentarnego UD/UW w Krakowie, w l. 1997-1999 dyrektor Biura Parlamentarnego AWS w Krakowie); dyrektor Magistratu w Urzędzie Miasta Krakowa (19982002); dyrektor i kierownik działu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie (od 2004 r.).

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współorganizator struktur "Solidarności" na UJ w l. 1980-1981; sekretarz Komisji Wydziałowej NSZZ "S" na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1980-1981).

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w budowę podziemnych struktur "Solidarności", szef poligrafii RKS/RKW Małopolska (ps. "4200"); wydawca m.in. "Serwisu Informacyjnego RKW «S» Małopolska" oraz "Aktualności".

Zatrzymany 13 września 1982 r. w trakcie przewożenia matryc, aresztowany i przetrzymywany w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej i następnie w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; sądzony w trybie doraźnym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie wraz z J. Barańskim, W. Gołębiem, J. Grąckim, A. Gumułą, J. Paculą, J. Petlickim i J. Polakiem; skazany 17 lutego 1983 r. na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za kontynuowanie działalności związkowej i wydawanie nielegalnych pism; po rewizji prokuratora, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa uchylił 29 kwietnia 1983 r. orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary; dzięki pomocy prof. A. Szymusika (1931-2000) przebywał na trzymiesięcznej "obserwacji" w Klinice Psychiatrycznej w Krakowie (maj – lipiec 1983 r.); objęty amnestią (3 sierpnia 1983 r.).

Kilkakrotnie zatrzymywany (w tym na 48 godz.) i przesłuchiwany przez SB; uczestnik konferencji prasowej poświęconej sprawie tzw. "krakowskich terrorystów" w dn. 10 kwietnia 1987 r., po której został zatrzymany na 48 godz.; po zatrzymaniu przed pielgrzymką Jana Pawła II w 1987 r. wygrał proces z SB o bezprawne jej działania (5 kwietnia 1988 r.); kilkakrotnie odmówiono mu wydania paszportu, blokując w ten sposób m.in. wyjazdy w celach naukowych.

Członek Towarzystwa Pomocy Więzionym za Przekonania i ich Rodzinom w Krakowie (od 1984 r.) oraz działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy w Krakowie (od 1985 r.); przewodniczący Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S" Regionu Małopolska (21 stycznia 1987 r. – 1989 r.), organizującej pomoc prawną i finansową dla represjonowanych (w l. 1982-1989 wypłacono wedle ówczesnej wartości ok. 18 mln zł jako refundację nałożonych grzywien), zajmującą się monitorowaniem i nagłaśnianiem przypadków represji politycznych oraz wypłatą pomocy dla uczestników strajku kwietniowomajowego w HiL w 1988 r. (wypłacono wówczas świadczenia o wartości ówczesnych 32 mln zł).

W dn. 25-28 sierpnia 1988 r. organizator (we współpracy z ks. K. Jancarzem) I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w kościele pw. M. M. Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach z udziałem ponad 1000 osób, w tym 400 gości zagranicznych.

W 1989 r. członek Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego "S"; przewodniczący Komisji Praworządności przy KKO "S", której celem było monitorowanie zmian w policji i dbanie o przestrzeganie prawa (od 3 kwietnia 1990 r.); przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Byłych Funkcjonariuszy b. SB w Krakowie poddawanych weryfikacji (1990).

W l. 1990-1998 radny Miasta Krakowa (KKO "S" i UW).

W l. 1989-1997 członek ROAD, UD i UW, członek władz krakowskich i regionalnych; w l. 1997-2001 w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, członek władz krakowskich i regionalnych; 2001-2010 w PO, członek władz krakowskich i regionalnych; od 2006 r. bez funkcji; od 2010 r. bezpartyjny.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz medalami "Niezłomnym w Słowie" (2011) i "Dziękujemy za Wolność" (2015).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1953), pracownik UJ, aresztowany 13 IX 1982, skazany na 2 lata pozbawienia wolności, zwolniony 17 II 1983.