Solidarność to znaczy razem

Franczyk Jan Leszek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 24 czerwca 1956 r. w Krakowie.

Absolwent filozofii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1983); doktorat (2004).

Pracownik Sekcji Informacji MKZ (19801981); od 1982 r. zatrudniony jako psycholog w Ośrodku Opiekuna Społecznego; w l. 19851992 pracownik Zakładu Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie; w l. 19901993 kierownik działu religijnego dziennika "Czas Krakowski"; od 1991 r. redaktor naczelny "Głosu. Tygodnika Nowohuckiego"; wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum (od 2004 r.) oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (od 2005 r.).

Od 1977 r. uczestnik niezależnych demonstracji; w l. 1977-1980 członek SKS; w l. 19791980 współzałożyciel i członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy; współorganizator Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego (1979-1981); współzałożyciel i redaktor naczelny miesięcznika "Krzyż Nowohucki"; kolporter wydawnictw niezależnych oraz podziemnych (1979-1983).

W dniach 26-31 sierpnia 1980 r. uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującym Wybrzeżem w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach; kilkakrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godz.

We wrześniu 1980 r. z inicjatywy SKS (B. Sonika, A. Szwed i B. Wildsteina) w jego mieszkaniu na os. Na Skapie utworzono punkt informacyjny na temat zakładania niezależnych związków zawodowych; materiały informacyjne na ten temat dostarczyli wówczas B. Wildstein i L. Maleszka.

W listopadzie 1980 r. został zatrudniony w Sekcji Informacji MKZ i od tego momentu członek "S"; 13 grudnia 1981 r. internowany w Nowym Wiśniczu i w Załężu; zwolniony 8 sierpnia 1982 r.

W l. 1984-1988 był współzałożycielem, rektorem i wykładowcą Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach.

Współredaktor pisma "Solidarność" (późniejszego "Gońca Małopolskiego").

W l. 1994-2010 Radny Miasta Krakowa; współzałożyciel i członek grupy "Ujawnić prawdę" w Małopolsce (2005).

Autor m.in. "Chrześcijanin partyjny, czyli katolik w PZPR" (Kraków 1981), "Na fundamencie Krzyża. Kościół nowohucki w latach 1949-1989" (Kraków 2004), współautor "Encyklopedii Nowej Huty" (2006), współredaktor "Nowa Huta - miasto krzyża i pracy" (Kraków 2009).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001); w 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Członek Bractwa św. Benedykta.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jan Leszek Franczyk, ur. 24 VI 1956 w Krakowie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1983), w 2004 doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej.

Od 1977 uczestnik, organizator niezależnych demonstracji; 1977-1980 członek SKS; 1977-1989 kolporter wydawnictw niezależnych, następnie podziemnych; 1979-1980 współzałożyciel, członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy; 1979-1981 współorganizator Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego; w 1979 współzałożyciel, redaktor naczelny miesięcznika "Krzyż Nowohucki"; 26-31 VIII 1980 uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującym Wybrzeżem w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach. Kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., odmowa uzyskania paszportu. 1980-1981 członek KIK.

Od IX 1980 w "S", 1980-1981 pracownik Sekcji Informacji w MKZ/ZR Małopolska, redaktor "Gońca Małopolskiego".

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 zwolniony. Br>
1983-1989 psycholog w Ośr. Opiekuna Społecznego. 1984-1988 współzałożyciel Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach, pełnił funkcję rektora, wykładowca. 1985-1992 pracownik Zakładu Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1986 organizator wystawy pt. "Nowa Huta. Miasto Krzyża i pracy" w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1989 w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. W 1990 przewodniczący Partii Republikańskiej. 1990-1993 kierownik działu religijnego dziennika "Czas Krakowski", od 1991 redaktor naczelny "Głosu - Tygodnika Nowohuckiego", 1992-1994 dyr. i pełnomocnik likwidatora TVP Kraków. Radny Miasta Krakowa: 1994-1998 z listy KW Twoje Miasto, 1998-2002 z listy KW AWS, 2006-2010 z listy KW PiS. 1997-2003 w SKL, członek władz wojewódzkich i Prezydium SKL. Od 2004 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, od 2006 w Akademii Pedagogicznej (od 2008 Uniwersytet Pedagogiczny). W 2005 w grupie inicjatywnej Ujawnić prawdę. Autor: Chrześcijanin partyjny czyli katolik w PZPR (1981), Przykazania (1981), Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989 (2004), Encyklopedia Nowej Huty (współautor, 2006), Brama śmierci. Pytania o sprawy ostateczne (2007), a także wielu artykułów naukowych i recenzji.

1980 - 18 V 1987 rozpracowywany przez p. III KD MO/DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Hutnik.

Laureat nagrody Polcul Foundation za współpracę polsko-litewską (1991), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015)


Informacja z listy Internowani

psycholog, członek ChWLP, redaktor "Krzyża Nowohuckiego", pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 77, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.