Solidarność to znaczy razem

Fricze Jan Krzysztof

Informacja z listy Internowani

rolnik, wiceprzewodniczący WKZ NSZZ RI "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 257, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20.01.1982.