Solidarność to znaczy razem

Fryjewicz Krzysztof

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 9 maja 1944 r. w Zakopanem.

Ukończył I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1962).

W l. 1962-1963 stażysta w Fabryce Tektury w Białym Dunajcu; twórca rękodzieła (praca na rzecz Cepelii) w l. 1965-1974; starszy konserwator w hotelu "Orbis" Kasprowy w Zakopanem, skąd odszedł z powodów politycznych (1974-1983); w l. 1991-2002 prowadził własną działalność gospodarczą; kierowca busa (20022005); w l. 2005-2015 sprawował dozór techniczny w spółce Tesko Zakopane.

W NSZZ "Solidarność" od października 1980 r., inicjator i założyciel (wraz z żoną A. Fryjewicz) Komisji Założycielskiej NSZZ "S" w hotelu "Orbis" Kasprowy w Zakopanem, członek KZ. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, współorganizator i uczestnik strajków w Orbisowskich Hotelach Zakopanego i podległych mu placówek.

W l. 1980-1990 wraz z żoną współorganizator i członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy u oo. Pallotynów na Krzeptówkach – współpracował z ks. M. Drozdkiem; współorganizator i uczestnik mszy św. za ojczyznę oraz konferencji, wykładów i spotkań (m.in. z ks. K. Jancarzem, W. Półtawska i innymi). W l. 1980-1989 współpracował m.in. z A. Fryjewicz, S. Wróbel, S. Jirą, A. Janikiem, L. Rekalem, B. Chrywniak, B. Kojer, Z. Ignacokiem, J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz, J. Zacharko, S. Żurowskim, J. Gościej, B. Tarnowską i W. Obrochtą.

Internowany 13 grudnia 1981 r. (grupa funkcjonariuszy zakopiańskiej SB, MO i ORMO wyrąbała siekierami drzwi domu) w ZK w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony 30 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność działacz Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym; kolporter wydawnictw podziemnych: prasy, książek (m.in. wydawnictwa NOWa). Skazany na karę grzywny za udział w kontrpochodzie 1 maja 1983 r. w Zakopanem.

Inwigilowany wraz z żoną, wielokrotnie przesłuchiwany, SB nękało również wizytami i przesłuchaniami sąsiadów. Współorganizator wraz z żoną akcji wypoczynkowej dla rodzin represjonowanych z całej Polski w Zakopanem – bezpłatnie żywiąc i udostępniając swój dom (współpraca m.in. z B. Kojer z ramienia Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym Archidiecezji Krakowskiej) w l. 1981-1990. Brał udział i organizował wraz z żoną tajne spotkania z działaczami NSZZ "S" z całej Polski (m.in. z J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz i wieloma innymi). Służba Bezpieczeństwa próbowała wymusić na nim i na żonie wyjazd z kraju za granicę bez możliwości powrotu.

Uczestnik kampanii wyborczej KO "S", członek komisji wyborczej w 1989 r.

Sympatyzuje z Klubem im. hr. Władysława Zamoyskiego, klubem PiS.

Uhonorowany Medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

technik, członek KZ NSZZ "S" w hotelu "Kasprowy", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 165/81, Załęże, zwolniony 25.01.1982.