Solidarność to znaczy razem

Gajdarski Piotr Antoni

Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina, instruktor KO, członek NSZZ "S", internowany 15.12.1981 - decyzja nr 339, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.06.1982.