Solidarność to znaczy razem

Galant Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 7 grudnia 1941 r. w Gorlicach.

Absolwent LO im. ks. St. Leszczyńskiego w Jaśle (1960); w l. 1960-63 student Wydziału Prawa UJ.

Kierownik działu inwestycji w Gorlickim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Gorlicach (1966-1970); kierownik działu zaopatrzenia, zbytu i transportu w Spółdzielni Inwalidów "Cel" w Gorlicach (1970-1983); w l. 1984-1988 r. kierownik ds. zaopatrzenia w Spółdzielczych Zakładach Drzewnych Cepelia w Gorlicach z siedzibą w Bieczu; w l. 1989-1990 specjalista ds. zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Produkcji Różnej, Handlu i Usług "Dempol" w Gorlicach; w l. 1994-2010 własna działalność gospodarcza; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współtwórca wraz z W. Ochabem "S" w Spółdzielni Inwalidów "Cel"; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM; pracownik etatowy (wraz z Januszem Kopaczem) Delegatury ZRM w Gorlicach, kierowanej przez W. Woźniaka; członek Prezydium Delegatury.

Podczas pełnienia dyżuru w siedzibie Delegatury ZRM w Gorlicach w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. został wraz z W. Woźniakiem zatrzymany i internowany; osadzony w Załężu; zwolniony 27 kwietnia 1982 r.; odmówił podpisania deklaracji lojalności w kwietniu 1982 r. oraz podjęcia współpracy z SB; po zwolnieniu z internowania przeniesiony na inne stanowisko w pracy.

W l. 1982-1989 zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych na terenie Gorlic m.in. "Tygodnika Mazowsze", "KOS", "PWA - Przeglądu Wiadomości Agencyjnych", "Zomorządności", "Kroniki Małopolskiej", "Małej Polski", "Promienistych", "Hutnika", "Janosika", "Serwisów Informacyjnych RKS Małopolska", "Bez dekretu", "Vacatu", "Vista" (Wrocław), "Aspektu" (Wrocław), "Ogniwa" (Wrocław), Zeszytów Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy (Stalowa Wola), Zeszytów Edukacji Narodowej oraz książek wydawnictw: Świt, Czas Przyszły, Krzyż Nowohucki, Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, Słownik Wyrazów Obcych (Wrocław); w marcu 1984 r. w ramach akcji "Ogniwo" dokonano przeszukania w jego domu; zatrzymany na 24 godz.; zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych.

Przewodniczący KO "S" w Gorlicach (marzec-wrzesień 1989 r.); współtwórca KO "S" województwa nowosądeckiego (1989 r.), od 15 kwietnia 1989 r. wszedł w skład prezydium (przewodniczący A. Szkaradek, członkowie prezydium: J. Gościej, J. Mroczka, H. Opilo i S. Rakoczy); członek komisji ds. weryfikacji pracowników SB w Gorlicach jako przedstawiciel sejmiku (1990).

Radny miasta Gorlice i członek zarządu miasta (1990-1994); wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Nowosądeckiego (19901994).

Członek Fundacji Ochrony Środowiska; współautor "Memoriału górskiego" (1992).

W 2009 r. wraz z W. Ochabem był inicjatorem zmiany nazwy ul. B. Wielgosza w Gorlicach na ul. Solidarności.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Spółdzielni Inwalidów "Cel", kierownik Delegatury NSZZ "S" w Gorlicach, członek ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 159/81, Załęże, zwolniony 26.04.1982.