Solidarność to znaczy razem

Galus Anna

Informacja z listy Internowani

przewodnicząca KZ NSZZ "S" w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Krakbud", internowana 19.12.1981 - decyzja nr 309, Kielce, zwolniona 18.03.1982.