Solidarność to znaczy razem

Gibadło Bronisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 21 lipca 1940 r. w Zakopanem.

Absolwent Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Bochni (1972).

Pracownik Miejskiego Handlu Detalicznego w Zakopanem (1956), Zakopiańskiej Spółdzielni Inwalidów (1957-1961) jako mechanik maszyn dziewiarskich; kierowca w PTSŁ nr 5 w Krakowie (1961-1965), a następnie WSTiUT w Zakopanem i Nowym Targu (1965-1968); w l. 1973-81 i następnie od 1982 r. obuwnik w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu; w l. 1995-2005 zatrudniony w Regionie Małopolskim NSZZ "S".

W NSZZ "S" od października 1980 r.; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w NZPS, a następnie członek KZ "S" i członek prezydium KZ "S"; internowany w stanie wojennym (13 grudnia 1981 r. - 22 marca 1982 r.) w Załężu.

W lutym 1989 r. sygnował pismo informujące dyrekcję zakładu o powstaniu jawnych struktur "S".

Działalność związkowa: wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego "S" w NZPS (1980), KZ NZPS: członek (1981), członek Prezydium (1981); kierownik Delegatury NSZZ "S" w Nowym Targu (1981, 1990-25 lutego 2005 r.); delegat na WZD RM (1990-2005); ZRM: członek (1990-2005); członek Prezydium (1997-2005); delegat na KZD (1990-2005); Członek KK (1998-2002).

W 1990 r. kandydował na przewodniczącego ZRM; w 2003 r. startował bez powodzenia w wyborach uzupełniających do KK NSZZ "S".

Członek KO "S" województwa nowosądeckiego (1989); w 1993 r. został zatwierdzony na listę kandydatów "S" w wyborach parlamentarnych; członek Małopolskiej Rady AWS (1996).

Tajny współpracownik SB w l. 1982-1989, posługujący się pseudonimami "BRO", "Roman" i "Roman II"; w następstwie ujawnienia faktu współpracy z SB został odwołany przez Zarząd Regionu z piastowanych funkcji w Związku w dn. 25 lutego 2005 r.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w NZPS "Podhale", kierownik Delegatury ZR w Nowy Targu, internowany l3.12.1981 - decyzja nr 38/81, Załęże, zwolniony 22.03.1982. (Współpracownik SB - tw "Roman").