Solidarność to znaczy razem

Gil Mieczysław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 9 stycznia 1944 r. w Gacach Słupieckich, pow. staszowski.

Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (1963).

W l. 1963-1982 zatrudniony w Hucie im. Lenina w Krakowie na Stalowni Konwertorowej jako rozlewacz stali, brygadzista i mistrz; w l. 1978-1981 redaktor tygodnika zakładowego "Głos Nowej Huty"; w l. 1983-1989 utrzymywał się z rolnictwa; w l. 1989-2004 ponownie pracownik HiL (w 1990 r. zmiana nazwy na Huta im. Tadeusza Sendzimira); od 2005 r. doradca prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.

W marcu 1968 r. zawieszony na stanowisku mistrza za odmowę udziału w pacyfikacji manifestacji studenckich; przed 1980 r. kolporter niezależnego pisma "Robotnik" i ulotek SKS.

W NSZZ "S" od sierpnia 1980 r.; brał udział w sierpniowym strajku na Wydziale Stalowni Martenowskiej HiL; doradca strajkujących w trakcie rozmów z dyrekcją Huty; we wrześniu 1980 r. wszedł w skład w zarządu Komisji Robotniczej Hutników; członek MKZ Kraków (od grudnia 1980 MKZ Małopolska), którego został wiceprzewodniczącym, odpowiedzialnym za sekcję prasy; we wrześniu 1980 r. członek delegacji, która złożyła w Sądzie Wojewódzkim wniosek o rejestrację NSZZ "S"; od października 1980 r. członek redakcji "Wiadomości Krakowskich"; od 28 listopada 1980 r. współkierujący MKZ (z A. Cyranem), a w okresie styczeń - lipiec 1981 r. p.o. przewodniczący MKZ; w styczniu 1981 r. wszedł w skład delegacji MKZ na rozmowy z Komisją Rządową po strajku w nowosądeckim Ratuszu; od 17 marca 1981 r. przewodniczący KRH i przedstawiciel HiL w "Sieci"; w dn. 17 maja 1981 r. współorganizator "Białego Marszu"; w maju 1981 r. przewodniczył delegacji "S" na Kongres Międzynarodowej Federacji Metalowców w Waszyngtonie; od maja 1981 r. z upoważnienia KKP przewodniczył grupie negocjacyjnej "S" w Sejmie PRL ds. ustawy o przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie załogi (ustawę przyjęto we wrześniu 1981 r.); w lipcu 1981 r. był delegatem na I WZD RM w Tarnowie, gdzie został wybrany na delegata na KZD.

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w HiL i przewodniczył Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu "S". Po pacyfikacji strajku ukrywał się; w dn. 13 stycznia 1982 r. został zatrzymany, internowany, a następnie aresztowany; w dn. 25 lutego 1982 r. skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; karę odbywał w Krakowie, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie; w dn. 13-31 sierpnia i w październiku 1982 r. uczestniczył w głodówkach; w więzieniu wydawał nielegalne gazetki "Ekstrema" i "Krata"; w dn. 25 listopada 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii; wcześniej - w marcu 1982 r. zwolniony z pracy; mimo choroby nie otrzymał III grupy inwalidzkiej.

Współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i mszy św. za Ojczyznę w Mistrzejowicach, Warszawie, Piekarach Śląskich, Tarnowie i Dębicy; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w l. 1984-1988; w 1984 r. współorganizator Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach; działacz KIK, Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność (1984) i Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy (1984).

Od 23 października 1986 r. prowadził jawnną działalność na czele reaktywowanej KRH "S" (wraz z E. E. Nowakiem, J. Ciesielskim i S. Handzlikiem). W dn. 26 kwietnia - 4 maja 1988 r. uczestniczył w strajku w HiL, będąc członkiem KS, wraz z J. Ciesielskim i S. Handzlikiem przejął kierowanie strajkiem; po pacyfikacji strajku pobity i aresztowany (5 maja 1988 r.); zwolniony po 14 dniach.

Od 19 maja 1988 r. członek Komitetu Organizacyjnego "S" HiL; od 30 września 1988 r. członek jawnego RKS Małopolska, od 8 marca 1989 r. członek Prezydium RKS; od 25 września 1988 r. członek KKW; 18 grudnia 1988 r. wszedł w skład KO przy Przewodniczącym "S" L. Wałęsie; w dn. 27 stycznia 1989 r. brał udział w spotkaniu przygotowawczym do Okrągłego Stołu w Magdalence k. Warszawy; w 1989 r. uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu oraz w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej; członek-założyciel Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego (10 kwietnia 1989 r.); w okresie luty-czerwiec 1989 r. redaktor "Czasu Solidarności"; obecnie felietonista "Tygodnika Solidarność"; kanclerz Kapituły Medalu "Niezłomnym w słowie".

Działalność związkowa: KRH NSZZ "S": przewodniczący (1981, 1989-1992); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); delegat na KZD: (1981, 1990-1992).

Poseł na Sejm w l. 1989-1993; od 24 października 1990 r. przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego; radny Sejmiku Województwa Małopolskiego (1998-2002); senator RP od 2011 r.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska (1990); współzałożyciel gazety "Czas Krakowski" (1990); prezes Stowarzyszenia PChD w Małopolsce (1999-2002). Od VI 2007 r. członek rady Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie); w l. 2003-2010 kilkakrotnie prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Hutnik Kraków SSA.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, KRH


Informacja z listy Aresztowani

(1944), pracownik HiL, aresztowany 13 l 1982, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwolniony w 25 XI 1983.