Solidarność to znaczy razem

Gołąbek Marian

Informacja z listy Internowani

ksiądz, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 160, zwolniony 20.12.1981.