Solidarność to znaczy razem

Golonka Józef

Informacja z listy Internowani

pracownik Niedomickich Zakładów Celulozy, członek NSZZ "S", internowany 26.03.1982 - decyzja nr 56/ 82, Załęże, zwolniony 02.07.1982.