Solidarność to znaczy razem

Góral Stanisław

Informacja z listy Internowani

suwnicowy w Hucie im. Lenina, członek KRH, członek Prezydium ZR Małopolska, internowany 6.01.1982 - decyzja nr 114, Załęże, zwolniony 28.06.1982.