Solidarność to znaczy razem

Gorazd-Zawiślak Hanna

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 26 marca 1932 r. w Kostopolu, obwód rówieński (Ukraina).

Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1955).

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 88 w Nowej Hucie (1957-1966); w l. 1966-1972 bibliotekarka na UJ; w l. 1972-1976 zatrudniona w Krakowskim Wydawnictwie Prasowym RSW "Prasa-Książka-Ruch"; publicystka "Gazety Krakowskiej", autorka felietonów i reportaży literackich; stały współpracownik "Kuriera Polskiego" i krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia; współpracownik "Tygodnika Powszechnego", "Kultury", "Perspektyw", "Przekroju", "Wieści", "Za i Przeciw", "Vestnika" (Belgrad); w l. 19761982 publicystka "Głosu Nowej Huty".

W 1976 r. wracając z obrad Sejmu PRL, na których była korespondentką "Gazety Krakowskiej", wzięła udział w wiecu w Radomiu; w kolejnych miesiącach odsuwana od publikowania i zmuszona do przenosin do redakcji "Głosu Nowej Huty".

W NSZZ "S" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego HiL; w l. 1980-1981 członek redakcji pisma MKZ Kraków (i następnie Małopolska) "Wiadomości Krakowskie" oraz redakcji pisma KRH NSZZ "S" "Biuletyn Informacyjny Hutników" (późniejsza nazwa "Obserwator Robotniczy"); autorka tekstów w biuletynie protestacyjnym "Dni bez prasy" (20 sierpnia 1981 r.).

Sygnatariuszka Deklaracji Założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981 r.), zaangażowana w zbieranie informacji na temat przejawów represji politycznych.

W trakcie strajku w dn. 13-16 grudnia 1981 r. w HiL redaktorka ulotek strajkowych; redaktorka materiałów "Radia Wolna Nowa Huta".

Po rozbiciu strajku internowana w AŚ przy ul. Mogilskiej w Krakowie; ze względów zdrowotnych przeniesiona 21 grudnia 1981 r. do szpitala przy AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; zwolniona 1 lutego 1982 r.

Wielokrotnie wzywana na przesłuchania (m.in. w związku z działalnością poligraficzną jej syna Piotra); karana grzywnami; uczestniczka demonstracji i pochodów protestacyjnych w l. 80. XX w.

Członek redakcji Tygodnika "Małopolska" w l. 1995-1997 oraz "Tygodnika AWS" w l. 1997-2000.

Członek Związku Literatów Polskich (od 1971 r.) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 r.).

Autorka opowiadań "Tam, gdzie niebo" (1964) oraz "Ptak", książek: "Krakowski Almanach Młodych" (Kraków 1964), "Pejzaż z aniołem" (Warszawa 1965) i "Kochaj cierpliwie" (Warszawa 1968); współautorka "Martwego sezonu" (Warszawa 1971).

Uhonorowana medalem "Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska" (2000).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

dziennikarka, redaktorka "Głosu Nowej Huty", internowana 16.12.1981 - decyzja nr 358, Kielce, Gołdap, zwolniona l.02.1982.