Solidarność to znaczy razem

Górczyk Tadeusz

Informacja z listy Internowani

student AGH, członek NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 369, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.03.1982.