Solidarność to znaczy razem

Grela Aleksander

Informacja z listy Internowani

nauczyciel, przewodniczący NSZZ "S" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 4/ 81, Załęże, Darłówek, zwolniony 29.06.1982.