Solidarność to znaczy razem

Grudziński Adam Jerzy

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 15 kwietnia 1946 r. w Krakowie; zm. 24 września 1982 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Technikum Kinotechnicznego w Krakowie (1967); student na Wydziale Odlewnictwa AGH (1971-1973).

Zatrudniony w Wojewódzkim Zarządzie Kin w Krakowie – jako kinooperator w kinach "Zuch" i "Wolność" w l. 1964-1968 i w kinie

"Związkowiec" jako pierwszy operator w Krakowie (1968-1971); w l. 1972-1982 starszy technik i fototechnik w Pracowni Repriograficznej Biblioteki Głównej AGH w Krakowie; technik-fotografik w Instytucie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie (1973-1981); od 1 lipca 1981 r. zatrudniony kolejno jako drukarz, operator maszyn i referent ds. informacji w Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, KPN i RMP; w 1980 r. we współpracy z R. Kaczmarkiem wydał śpiewnik pieśni patriotycznych.

Współtwórca NSZZ "Solidarność" na AGH w Krakowie w 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ w Bibliotece Głównej AGH; uczestnik zebrania założycielskiego NSZZ AGH w dn. 19 września 1980 r.

Drukarz m.in. pism "Nauka" (wyd. Komisja Porozumiewawcza Nauki przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność", red. R. Kaczmarek, październik 1980 r. – wrzesień 1981 r.) i "Aktualności" (wyd. Sekcja Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", wrzesień-grudzień 1981 r.); drukarz licznych pism i informatorów dla wielu środowisk patriotycznych w Krakowie w l. 1980-1981 (m.in. piłsudczyków, AK, NZS, RMP); uczestnik I KZD NSZZ "Solidarność" w Gdańsku jako fotograf.

Pobity przez "nieznanych sprawców" w trakcie próby wylegitymowania go w dn. 24 czerwca 1981 r.; członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy AGH w Krakowie (1981).

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w zabezpieczenie sprzętu drukarskiego będącego własnością KZ NSZZ "Solidarność" AGH oraz wraz z P. Zawiślakiem, J. Meissnerem i D. Stec w wydanie pierwszego w nowych realiach numeru pisma "Aktualności" (nr 75).

Aresztowany 6 stycznia 1982 r.; internowany 12 stycznia 1982 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa; pod koniec stycznia 1982 r. dotkliwie pobity przez służbę więzienną za próbę obrony niewidomego Z. Łenyka, którego chciano zabrać z celi w ramach kary za niesubordynację internowanych; podczas internowania znacząco pogorszył się stan jego zdrowia, m.in. stwierdzono całkowitą głuchotę prawego ucha, chorobę nerek i chorobę wieńcową (w dn. 14 kwietnia – 14 czerwca 1982 r. przebywał na leczeniu w Szpitalu Zespolonym w Rzeszowie); zwolniony z internowania 14 czerwca 1982 r.; inwigilowany w kolejnych tygodniach; w jego mieszkaniu dokonywano rewizji. Trzy miesiące po zwolnieniu zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.

Adama Grudzińskiego upamiętnia tablica w holu biblioteki AGH w Krakowie, ufundowana przez KZ NSZZ "Solidarność" AGH, która została odsłonięta w grudniu 1992 r. – w dziesiątą rocznicę śmierci.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik AGH, drukarz w Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 08.01.1982 - decyzja nr 410, Załęże, zwolniony 14.06.1982.