Solidarność to znaczy razem

Grzyb Józef

Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 24/81, Załęże, zwolniony 25.01.1982.