Solidarność to znaczy razem

Haslinger Roman Władysław

Informacja z listy Internowani

mgr inż., nauczyciel w Technikum Elektrycznym w Nowym Sączu, aktywny uczestnik wydarzeń w Ursusie w 1976 r., internowany 13.12.1981 - decyzja nr 5/ 81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.