Solidarność to znaczy razem

Hennel Józefa

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Józefa Hennel (ur. 1 kwietnia 1925 r. w Wilnie, zm. 22 sierpnia 2020 r. w Krakowie; pochowana na cmentarzu Rakowickim) - dziennikarka, publicystka, związana z Tygodnikiem Powszechnym, wybrana posłem na Sejm Kadencji 4 czerwca 1989 r.. a potem I kadencji.

Józefa Hennelowa czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu w Wilnie, należała do "Szarych Szeregów". Studiowała na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, po wojnie zamieszkała w Krakowie, kontynuowała studia na Wydziale Humanistycznym UJ (1951). Związała się z "Tygodnikiem Powszechnym" pełniąc funkcję pracownika redakcji, a następnie sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego. Autorka licznych recenzji literackich, artykułów na tematy społeczno - kulturalne oraz cykli felietonów.

W czasach PRL współpracowała z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, zajmowała się działalnością odczytową. Od 1956 należy do Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Działa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (od 1963) m.in. jako członek zarządu Oddziału Krakowskiego w latach 1981-1982. Jest członkinią Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat" (od 1981, m.in. zastępca przewodniczącego w latach 1981-1982), Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (współzałożycielka, od 1984), Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy (od 1988), Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990, redaktor "Biuletynu SKOZK"). Udzielała się w Fundacji Plus działającej na rzecz domów dziecka. Należała do Amnesty International (1990-1996), Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (1990-1996), Unii Demokratycznej (1990-1994)

W latach 1989-1991 sprawowała mandat posłanki na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność'. W 1990 była członkinią rady założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna., potem Unii Demokratycznej a następnie Unii Wolności. W l. 1991 do 1993 pełniła funkcję posła I kadencji.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). Uhonorowana została Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014), Złota Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski (2014) oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego (2015)


Informacja z listy Strajk 88

Mistrzejowice