Solidarność to znaczy razem

Hnatowicz Roman

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 14 kwietnia 1931 r. w Gródku Jagiellońskim, k. Lwowa (obecnie Ukraina); zm. 12 marca 2012 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wydziałów Politechnicznych AGH (obecnie Politechnika Krakowska); ukończył Studium Rzeczników Patentowych na Wydziale Prawa UJ.

Asystent w Katedrze Mechaniki Technicznej PK; rzecznik patentowy Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych (MERA-KFAP); współtwórca zakładowego koła SEP.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współtwórca NSZZ "S" w MERA-KFAP; kierownik Sekcji Informacji KZ "S"; we wrześniu 1980 r. uczestnik spotkań prowadzących do powstania Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ w Krakowie (12 września 1980 r.).

Zaangażowany w kolportaż materiałów informacyjnych i wydawnictw "Solidarności" w ramach tzw. "systemu ABC"; twórca audycji radiowęzłowych w zakładzie pracy; współpracownik duszpasterstw w Krakowie, Nowej Hucie i w Juszczynie.

Zatrzymany 14 grudnia 1981 r. po zgłoszeniu się na komendę MO; internowany 15 grudnia 1981 r. w Nowym Wiśniczu oraz w Załężu; zwolniony 15 marca 1982 r.

Wielokrotny uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Po reaktywowaniu NSZZ "Solidarność" od 1989 r. był we wszystkich kadencjach członkiem Komisji Zakładowej, pełniąc funkcję sekretarza KZ do 1997 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Czynnie uczestniczył w pracach KZ będąc na emeryturze do 2001 r. Do śmierci był nieocenionym doradcą władz związkowych.

Twórca wielu patriotycznych przedsięwzięć artystycznych, m.in. koncertu w Filharmonii Krakowskiej z okazji Święta Niepodległości (1988); recytator i uczestnik wielu krakowskich uroczystości niepodległościowych; w l. 90. XX w. stworzył w Krakowie przy ul. św. Tomasza niezależny salon artystyczny: "Audialnię" im. W. Hemara i M. Kotlarczyka.

Członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego (od 1980 r.). Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012); uhonorowany odznaką "Honoris Gratia" (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier, rzecznik patentowy, kierownik informacji KZ NSZZ "S" MERA KFAP, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 268, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 15.03.1982.