Solidarność to znaczy razem

Holender Krzysztof

Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 182/81, Załęże, zwolniony 23.03.1982.