Solidarność to znaczy razem

Hudaszek Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 1 lipca 1943 r. w Krakowie; zm. 25 października 2001 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Podgórzu w Krakowie.

Absolwent ZSZ w Krakowie.

W l. 1965-1993 piecowy oraz mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych w Walcowni Drobnej i Drutu HiL w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland SA).

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodniczący Zakładowego Komitetu Strajkowego HiL w sierpniu 1980 r.; członek Prezydium Komitetu Robotniczego Hutników "S" w HiL (6 września 1980 r.); członek Prezydium KRH (od 17 marca 1981 r.), przewodniczący Sekcji Interwencji; członek redakcji i od 2. numeru redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego Hutników" (późniejszego "Obserwatora Robotniczego"); sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (5 marca 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego ZRM; delegat na I KZD NSZZ "S" w Gdańsku-Oliwie w 1981 r.; członek Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "S".

Internowany 16 grudnia 1981 r., zwolniony 24 grudnia 1981 r.

Działalność związkowa: KRH: członek prezydium (1981); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); delegat na KZD (1981); członek KKR (1981).

W 1991 r. prezes KS Hutnik Kraków; prezes Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Wanda".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina, piecowy, członek prezydium KRH, zatrzymany w HiL, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 98, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24.12.1981.