Solidarność to znaczy razem

Huget Bożena

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ur. 26 października 1958 r., zm. 24 lutego 2014 r. Bardzo zaangażowana działaczki Konfederacji Polski Niepodległej, do której wstąpiła w 1979 roku, w wieku 21 lat. Uczestniczyła m.in. w uroczystościach Dnia Niepodległości 11 listopada 1979 r.; we mszy, a następnie pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Krakowie. Była jedną z najdłużej internowanych kobiet - od 13 XII 1981 do 2 VII 1982 r., najpierw w Kielcach, a następnie w Gołdapi i Darłówku,. W czasie internowania podjęła głodówkę w obronie źle traktowanych innych internowanych kobiet. W 1985 roku była jedną z organizatorek głodówki w Kościele w Bieżanowie.

Była rozpracowywana przez SB, w ramach SOR „Konspiratorzy” oraz „Dama”.

Wiele lat ciężko chorowała. Została pochowana na cmentarzu Rakowickim, kw. BC płn. m. 7 w Krakowie.


Informacja z listy Internowani

działaczka KPN, internowana 13.12.1981 - decyzja nr 79 - Kielce, Gołdap, Darłówek, zwolniona 02.07.1982.