Solidarność to znaczy razem

Jachimski Józef

Informacja z listy Internowani

docent na Wydziale Geologicznym AGH, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" Regionu Małopolska, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 378, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24.12.1981.