Solidarność to znaczy razem

Jancarz Kazimierz

Informacja z listy Strajk 88

odprawiał msze podczas strajku