Solidarność to znaczy razem

Janeczek Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 14 lutego 1944 r. w Kobylance, pow. gorlicki; zm. 19 września 2017 r. w Gorlicach; pochowany na cmentarzu parafialnym w Kobylance.

Współorganizator NSZZ "Solidarność" w WSS "Społem" Oddział w Gorlicach (1980); przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w WSS

"Społem" Oddział w Gorlice; delegat na I WZD Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Przesłuchiwany przez MO m.in. 22 grudnia 1981 r.; od 27 grudnia 1981 r. rozpracowywany przez SB; internowany 11 maja 1982 r. w ZK w Załężu k. Rzeszowa oraz w ZK w Uhercach; zwolniony 2 lipca 1982 r.

Po wyjściu na wolność otrzymał zgodę na opuszczenie kraju; od lipca 1983 r. na emigracji w Niemczech (w ośrodku w Bad Soden) i następnie od sierpnia 1983 r. w USA; po przejściu na emeryturę powrócił do Polski.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", internowany w Załężu 11.05.1982 - i w Uhercach - decyzja nr 76/ 82, zwolniony 02.07.1982.