Solidarność to znaczy razem

Jawor Jan Franciszek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 6 sierpnia 1941 r. w Woli Łużańskiej, pow. gorlicki.

Ukończył Zasadniczą Szkołę MetalowoOdlewniczą w Gorlicach, specjalność formierz (1957).

Zatrudniony w l. 1963-1998 w Zakładach Metalowych Przemysłu Terenowego w Gorlicach (potem Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" Gorlice) m.in. na stanowisku wydawca narzędzi. Ukończył kurs doręczycieli przesyłek pocztowych.

W NSZZ "Solidarność" od 15 września 1980 r. w KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Metalowych Przemysłu Terenowego w Gorlicach; założyciel i przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w 1980 r.; sekretarz KZ (grudzień 1980 r. – 13 grudnia 1981 r.); inwigilowany przez SB od stycznia 1981 r.

13 grudnia 1981 r. internowany w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 2 marca 1982 r. Zaangażowany w podziemny ruch wydawniczy; uczestnik mszy św. za ojczyznę w Gorlicach; przesłuchiwany przez SB, w jego mieszkaniu w marcu 1983 r. przeprowadzono rewizję. Po zwolnieniu z internowana przeniesiony na gorsze stanowisko pracy z niższym wynagrodzeniem.

Reaktywował NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy, przewodniczący KZ (1989-1991).

Członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gorlicach (1989).

Radny Rady Miasta Gorlice (1990-1994).

Wieloletni Prezes Ogrodów Działkowych "Pod Dębem-Lipowa" w Gorlicach.

Odznaczony: "Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

sekretarz KZ NSZZ "S" w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo-Autosan" Gorlice, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 73/81, Załęże, zwolniony 02.03.1982.