Solidarność to znaczy razem

Jodłowski Czesław

Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 10.05.1982 - decyzja nr 75/81, Załęże, zwolniony 02.07.1982.