Solidarność to znaczy razem

Jungiewicz Józef

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 7 lutego 1936 r. w Połańcu, pow. staszowski.

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1966).

W l. 1957-1959 pracownik fizyczny w kopalniach "Sosnowiec" w Sosnowcu, "Bolesław Chrobry" w Wałbrzychu, "Bierut" w Jaworznie; w l. 1967-1986 technolog i kierownik działu technologicznego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (obecnie SGL Carbon Polska SA) w Nowym Sączu; w l. 1986-1989 nauczyciel fizyki w SP w Tęgoborzy; od 1994 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; zastępca przewodniczącego komitetu założycielskiego NSZZ "S" w SZEW w Nowym Sączu; przewodniczący KZ NSZZ "S" w SZEW (1980-1981); w dn. 9-11 stycznia 1981 r. współorganizator strajku w Ratuszu w Nowym Sączu; delegat na I WZD w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym zdobył mandat delegata na KZD; uczestnik I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r., podczas którego został wybrany na członka KK NSZZ "S"; po posiedzeniu KK w dn. 12 grudnia 1981 r. wylegitymowany w hotelu w Sopocie, powrócił do Nowego Sącza; zatrzymany 14 grudnia 1981 r. podczas wchodzenia na zakład; przebywał w KM MO w Nowym Sączu, a następne internowany w ZK w Załężu; otrzymał zgodę na krótką przerwę ze względu na kłopoty zdrowotne; zwolniony 27 lipca 1982 r.

Po wyjściu na wolność przeniesiony na szeregowe stanowisko w SZEW; ostatecznie zwolnił się i rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki w SP w Tęgoborzy; w l. 1982-1989 zaangażowany w działalność podziemnych struktur "S" (m.in. organizator zbiórek pieniędzy i pomocy dla represjonowanych), członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uczestnik mszy św. za Ojczyznę; w l. 1982-1989 wielokrotnie wzywany na przesłuchania, w tym m.in. do Warszawy, gdzie przesłuchiwano go w sprawie przebiegu I KZD.

Od 1989 r. w KO "S" w Nowym Sączu, zaangażowany w organizowanie kampanii wyborczej.

Członek PSL "S" (1989-1991), PC (1990) i RdR (1992-1993).

W l. 1989-1991 poseł na Sejm RP; wojewoda nowosądecki (1992-1993), w 1991 r. startował w wyborach parlamentarnych z ramienia PSL "S".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz monetami pamiątkowymi Prezesa NBP dla członków OKP (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

technolog, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, wybrany w skład Krajowej Komisji NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 150/8l, Załęże, zwolniony 27.02.1982.