Solidarność to znaczy razem

Juraszek Stanisław

Informacja z listy Internowani

dr ekonomii, internowany 13.12.198 l - decyzja nr 18, adnotacja: nie ujęto w ewidencji Wydz. Śledczego. Zwolniony 08.12.1982.