Solidarność to znaczy razem

Jurczak Stefan

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 listopada 1938 r. w Krakowie; zm. 2 czerwca 2012 r. w Krakowie; pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Technikum Mechanicznego (1967).

Pracował w Zakładach Mechanicznych "Ponar" w Tarnowie jako ślusarz remontowy, technolog i samodzielny konstruktor (19551974); od 1974 r. pracownik inżynieryjno-techniczny, starszy konstruktor i starszy technolog w ZPH w Bochni (obecnie Stalprodukt SA).

W l. 70. XX w. kolporter "Biuletynu Informacyjnego" KOR na terenie Tarnowa i Bochni.

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek Komitetu Robotniczego w ZPH (przewodniczący Krzysztof Szwiec); od września 1980 r. delegat do KRH w HiL; współzałożyciel i członek MKZ Kraków; przewodniczący KZ w ZPH w Bochni (19801981); członek KRH (1980); od 3 grudnia 1980 r. członek zarządu MKZ Kraków; wiceprzewodniczący KRH (od 17 marca 1981 r.); reprezentant KRH w Sieci organizacji zakładowych NSZZ "S" wiodących zakładów pracy"; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym kandydował na przewodniczącego ZRM; wybrany podczas WZD RM na członka ZRM i delegata na KZD; wiceprzewodniczący ZRM, delegat na I KZD w Gdańsku w 1981 r., na którym został wybrany na członka KK.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany w Ostródzie podczas powrotu z obrad KK w dn. 13 grudnia 1981 r.; internowany w Iławie, Kielcach-Piaskach, Załężu i Nowym Łupkowie; zwolniony 23 grudnia 1982 r.

Po zwolnieniu działał w podziemnych władzach NSZZ "S"; współpracownik "Kroniki Małopolskiej"; uczestnik licznych spotkań w Małopolsce poświęconych budowie struktur podziemnych; od 1983 r. członek RKW a następnie RKS Małopolska oraz przedstawiciel Małopolskiej "S" w TKK (od sierpnia 1983 r.); członek Tymczasowej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" (od 1987 r.); w swej działalności posługiwał się pseudonimami "Marek", "Stefan" i "Jan".

Do 1988 r. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; m.in. w dn. 22 lutego 1984 r. aresztowany i osadzony w ZK w Załężu i w ZK w Tarnowie; zwolniony 3 sierpnia 1984 r.; po wyjściu na wolność pod naciskiem SB zwolniony z pracy ZPH; ponownie zatrudniony w ZPH 25 lutego 1985 r.; sygnatariusz wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie o ponowną rejestrację KZ "S" w ZPH w Bochni (12 października 1987 r.).

Na czele jawnego RKS Małopolska (12 września 1988 r.); w składzie Krajowej Komisji Wykonawczej (1988); od 29 kwietnia 1989 r. członek prezydium KKW.

Inicjator powołania i przewodniczący Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" (10 kwietnia 1989 r.); członek Komitetu Obywatelskiego przy L. Wałęsie; w 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.

W 1990 r. wybrany na przewodniczącego ZRM; na II KZD NSZZ "S" wybrany na członka KK; od grudnia 1990 r. wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "S"; w 1993 r. doprowadził do podpisania porozumienia w wojewodami krakowskim, nowosądeckim i tarnowskim gwarantującego udział "S" w procesach przekształceń własnościowych zakładów, w których wojewodowie pełnili funkcję organów założycielskich; w 1995 r. przegrał wybory na przewodniczącego ZRM z P. Lewandowskim.

Przewodniczący Konwentu Seniorów "Solidarności" przy Instytucie L. Wałęsy; członek Kapituły "Medalu Wdzięczności" przy ECS (od 2010 r.).

Działalność związkowa: KZ "S" ZPH w Bochni: przewodniczący (1980-1981, 19891990), członek (1992-1998); KRH: członek (1980), wiceprzewodniczący (1981); delegat na WZD RM (1981, 1989-1998); ZRM: zastępca przewodniczącego (1981), przewodniczący (1990-1995), członek (1995-1998); delegat na KZD (1981, 1990-1998); KK: członek (1981, 1990-1995), członek Prezydium (1990-1992), wiceprzewodniczący (1991-1992).

Senator RP w l. 1991-2001 (w II i III kadencji z ramienia NSZZ "S", w IV kadencji z ramienia AWS); w 2001 r. kandydował do Senatu RP z ramienia "Blok Senat 2001"; w l. 19931997 wicemarszałek Senatu RP; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego; w 2005 r. sygnatariusz deklaracji poparcia na rzecz Partii Demokratycznej - demokraci.pl.

Członek Małopolskiego Oddziału Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK "Wujek" (1990) i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego" (2005), Medalem Pamiątkowym Za Wytrwałość w Pracy o Ideały Solidarności "Plus ultra" (1988) oraz odznaką "Bene Merentibus" (2001).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Stefan JURCZAK (ur. 15.11.1938, zm. 02.06.2012), technolog obróbki skrawaniem, działacz społeczny i związkowy, polityk, senator, samorządowiec.

W 1980 r. podjął działalność w "Solidarności". Był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "S" w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, wiceprzewodniczącym ZR Małopolska NSZZ "S".

W stanie wojennym internowany od 13 XII 1981 - 20 XII1982. Po zwolnieniu działał w podziemnych władzach NSZZ "S", był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność".

W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Potem stanął na czele Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności". Członek Komitetu Obywatelskiego przy L. Wałęsie, na II Zjeździe Delegatów NSZZ "S" wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej "S".

W latach 1993-1997 wicemarszałek Senatu RP.


Informacja z listy Internowani

technolog obróbki skrawaniem, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, wiceprzewodniczący ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 276, osadzony w Iławie, dn. 27.03.1982 dołączony do internowanych z Krakowa, Załęże, Łupków, zwolniony 20.12.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Struktury Solidarności, RKS


Informacja z listy Aresztowani

(1938), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego HiL Bochnia, aresztowany II - VIII 1984.