Solidarność to znaczy razem

Jurek Jan

Informacja z listy Internowani

operator w Hucie im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 13.12.198l - decyzja nr 155, Nowy Wiśnicz, zwolniony 21.12.1981.