Solidarność to znaczy razem

Jurkowski Zdzisław

Informacja z listy Internowani

student fizyki UJ, działacz NZS, internowany 05.01.1982 - decyzja nr 3/19, Załęże, zwolniony 02.07.1982.