Solidarność to znaczy razem

Kacer Ryszard

Informacja z listy Internowani

pracownik Woj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie, internowany 17.12.198l - decyzja nr 83/8 l, Załęże, zwolniony 28.12.1981.