Solidarność to znaczy razem

Kaczmarek Robert

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 29 marca 1947 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1975) oraz Ecole Supérieure d'Electricité (Supélec) w Gif-sur-Yvette (1985); doktorat na Université Pierre et Marie Curie w Paryżu (1989); habilitacja (2000).

W l. 1975-1983 asystent i starszy asystent na Wydziale Elektrycznym AGH; od 1983 r. na emigracji; od 1990 r. profesor w Ecole Supérieure d'Electricité (Supélec) w Gif-sur-Yvette we Francji; od 2006 r. wykładowca na AGH.

W 1966 r. sygnatariusz listu otwartego w sprawie wolności informacji; zatrzymany i przesłuchiwany przez SB; w marcu 1968 r. uczestnik strajku i wieców studenckich.

Współpracownik KOR i KSS KOR (od 1976 r.); współzałożyciel krakowskiego SKS (1977); w 1979 r. założyciel, a następnie redaktor niezależnej oficyny wydawniczej Prywatna Inicjatywa Krakowska; redaktor podziemnego pisma "Merkuryusz Krakowski i Światowy"; w l. 1977-1980 kilkakrotnie zatrzymywany; w jego mieszkaniu przeprowadzano wiele razy rewizje; w styczniu 1980 r. odsunięty od zajęć dydaktycznych, w marcu 1980 r. pozbawiony możliwości przygotowania doktoratu; w ZNP prowadził działania zmierzające do wyłączenia niezależnego związku zawodowego pracowników szkół wyższych ze struktur CRZZ.

Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (sierpień 1980 r.).

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego "S" na AGH; w grudniu 1980 r. przewodniczący KZ; w grudniu 1980 r. wszedł w skład Zarządu MKZ w Krakowie; szef Sekcji Informacji MKZ Kraków; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZRM oraz delegata na I KZD; w 1981 r. kandydował na przewodniczącego ZRM; członek Prezydium ZRM; w l. 1980-1981 szef regionalnej sieci kolportażu pism i dokumentów związkowych, tzw. sieci ABC; redaktor "Gońca Małopolskiego" (pocz. "Solidarność"), "Komunikatu SI KZ NSZZ «S» w AGH" i "Aktualności".

W l. 1980-1981 współinicjator powołania Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki, koordynator i przewodniczący Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki "S"; redaktor pisma KKPN "Nauka".

W dn. 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wiśniczu oraz w ZK w Załężu; hospitalizowany w szpitalu więziennym w Krakowie; zwolniony 21 stycznia 1982 r. na operację pod nadzorem w klinice; w marcu 1982 r. uciekł ze szpitala; ukrywał się do czasu wyjazdu do Francji w 1983 r.

W l. 1982-1983 organizator, a następnie przewodniczący MKS Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia; od października 1982 r. związany z MKS Kraków i po jego przekształceniu w grudniu 1982 r. z Międzydzielnicowym Komitetem "S" Kraków; inicjator organizowania w innych ośrodkach Małopolski podziemnych MKS na bazie dawnej sieci kolportażowej (ABC) Sekcji Informacji ZR.

Od lutego 1982 r. do kwietnia 1983 r. wydawca i redaktor podziemnej "Kroniki Małopolskiej" (we współpracy z D. Stec, D. Suchorowską-Śliwińską, M. Żłobińską, M. Migałą, K. Bogaczem, P. Zawiślakiem, A. Wierzbicką, braćmi A. i A. Charkiewiczami); członek redakcji pism podziemnych: "13 Grudnia" i "Raporty Wojenne".

W maju 1983 r. wyjechał oficjalnie na leczenie do Francji, po zmuszeniu go do rezygnacji z pracy i z mieszkania; w l. 1983-1989 organizator współpracy i pomocy francuskich związków zawodowych - CFTC i CFDT dla struktur podziemnej opozycji w Małopolsce.

Publikował w paryskiej "Kulturze", w "Czasie Krakowskim", "Życiu Warszawy", "Odrze", "Zeszytach Historycznych", "Gazecie Wyborczej" i w "Dzienniku Polskim".

Autor kilkudziesięciu specjalistycznych opracowań naukowych, opublikowanych m.in. w "Journal of Applied Physics" oraz w ramach IEEE.

Odznaczony Medalem CFTC (1987) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier elektryk, wykładowca AGH, członek NSZZ "S", członek ZR Małopolska NSZZ "S", szef Sekcji Informacji, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 19, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20.01.1982.