Solidarność to znaczy razem

Kaleciak Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 1 listopada 1947 r. w Bielance, pow. nowotarski; zm. 13 lutego 2003 r. w Bielance.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydz. Mechaniczny, specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (1971).

W l. 1972-1973 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych "Pemod" w Myślenicach jako starszy technolog; w l. 1973-1987 w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu, jako: konstruktor na Wydziale Rozwoju, zastępca kierownika Działu Techniczno-Konstrukcyjnego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w 1979 r., po odmowie wstąpienia do PZPR, został zdegradowany na stanowisko konstruktora; od 1980 r. specjalista konstruktor na Wydziale Rozwoju, oddelegowany do pracy w Związku w zakładzie. W l. 1984-1987 przebywał na bezpłatnym urlopie wychowawczym, w l. 1987-1988 i 1994-1998 pracował w gospodarstwie rolnym, w l. 1988-1990 szef produkcji w Zakładzie Przetwórstwa Drewna w Rabie Wyżnej, w l. 1995-2003 palacz konserwator w SP w Bielance. Współautor patentów i autor projektów racjonalizatorskich.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. w NZPS Podhale, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ "S" od lutego 1981 r., delegat na I WZD RM (lipiec 1981 r.). Autor struktury organizacyjnej Związku (1980). W l. 1980-1981 stał na czele zespołu opracowującego ordynacje wyborcze zakładowej "S"; był przewodniczącym kolegium redakcyjnego i autorem gazety zakładowej "Podhale" (1981).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w Załężu k. Rzeszowa (gdzie bezskutecznie próbowano zwerbować go do współpracy z SB), następnie w Nowym Łupkowie i Uhercach, został zwolniony 25 listopada 1982 r. Autor pieśni "Solidarność góralska" ("Choćbyś Wojtek"), którą napisał w Załężu.

W l. 1982-1989 działał w podziemnych strukturach "S": kolporter wydawnictw podziemnych, ulotek; uczestnik i współorganizator mszy św. za ojczyznę. Inwigilowany i kontrolowany operacyjnie w l. 1981-1985, kilkakrotnie przesłuchiwany, odrzucił propozycję emigracji. Zatrzymany w dn. 2-4 października 1985 r., wielokrotnie nachodzony w domu przez funkcjonariuszy SB, rewizja w mieszkaniu, szykanowano jego żonę. Zwolniony z pracy 7 lutego 1983 r., po wyroku Sądu Pracy przywrócony na gorszych warunkach. Organizator pielgrzymki na Jasną Górę podczas pobytu Jana Pawła II w czerwcu 1983 r.

W 1989 r. reaktywował struktury "S" RI w Rabie Wyżnej i Bielance: przewodniczący Koła w Bielance, przewodniczący Zarządu Gminnego, członek Rady Wojewódzkiej "S" RI w Krakowie (1989).

W 1989 r. członek KO "S" w Zakopanem, współzałożyciel KO w Rabie Wyżnej (1989), uczestnik z ramienia "S" RI kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi (1990); radny i wójt Gminy Raba Wyżna (1990-1994).

W 1990 r. założyciel i redaktor "Zielonego Mosteczka", pisma KO w Rabie Wyżnej. Współzałożyciel koła Chrześcijańskiej Demokracji w Rabie Wyżnej (1991), członek: Partii Chrześcijańskich Demokratów (1991-1992), Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego (1992-1996). W l. 1998-2002 radny Powiatu Nowotarskiego, sekretarz Gminy Raba Wyżna (1998-2003). Współzałożyciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej (1998).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Stanisław Kaleciak był autorem słów do Góralskiego Hymnu Solidarności zaczynającego sie od słów "Choćbyś Wojtek sto dekretów wyrychtował..." Zespól Harenda śpiewa 6.01.1990 r. https://www.youtube.com/watch?v=_MM6kzJBnHU


Informacja z listy Internowani

inżynier, etatowy pracownik KZ NSZZ "S" w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 176/81, Załęże, Łupków, zwolniony 17.11.1982.