Solidarność to znaczy razem

Kalisz Janusz

Informacja z listy Internowani

pracownik Huty im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3, internowany 22.12.1981 - decyzja nr 403, aresztowany 06.01.1982. Skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności.


Informacja z listy Aresztowani

pracownik HiL, aresztowany 6 II 1982, skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.