Solidarność to znaczy razem

Kałyniuk Roman

Informacja z listy Internowani

kolejarz, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ "S" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 26/81, Załęże, zwolniony 06.03.1982.